kinderpsycholoog

http://www.gezondheidspraktijkzottegem.com

Ankerpunt Oosterzele

Psycholoog kinderen Hannelore De Jonghe

Psychologische begeleiding kan een steunpunt vormen in de weg naar een vlotte ontwikkeling. Kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar kunnen bij Hannelore terecht met (een vermoeden van) volgende uiteenlopende moeilijkheden: faalangst, verdriet, angstklachten, laag zelfbeeld, piekeren, pesten, keuzemoeilijkheden, verwerking van ingrijpende gebeurtenissen (vb. echtscheiding van ouders, verlies dierbare,…), problemen m.b.t. sociale vaardigheden, gedragsproblemen, studiemoeilijkheden, …  .

De aanpak van de begeleiding is steeds op maat van de cliënt (gesprekken, oefeningen, speltechnieken,…) zodanig dat er een veilige omgeving gecreëerd.

Zorgfiguren worden zoveel mogelijk betrokken bij de begeleiding van de cliënt. Overleg met school, huisarts,… kan een meerwaarde zijn voor het verloop van de begeleiding.

Je kan met Hannelore een afspraak maken via het nummer

0493/72.01.53