WAT IS “MIJNGEZONDHEID” ?

Mijngezondheid is een online portaal, ook wel “Personal Health Viewer” genoemd. Dit portaal geeft u een zicht op uw gezondheidsgegevens via één enkele toegangspoort. Het gaat om:

  • medische informatie die zorgverleners (uw huisarts, uw artsen in het ziekenhuis, uw apotheker …) elektronisch bewaren en delen;
  • informatie van uw ziekenfonds (bijv. over terugbetalingen) en van overheidsinstellingen (bijv. registratie van orgaandonatie);
  • informatie over patiëntenverenigingen via de website van het Vlaams Patiëntenplatform (VPP).

 

Om gezondheidsgegevens te kunnen uitwisselen tussen zorgverleners is de toestemming van de patiënt nodig. Door het laten inlezen van je identiteitskaart, kan je jouw arts op een veilige manier toestemming geven om informatie met andere hulpverleners digitaal uit te wisselen.

Meer informatie hierover vind je op https://www.mijngezondheid.belgie.be en https://www.ehealth.fgov.be