Nieuws

HAIO

Vanaf 1 oktober 2019 start Dr. Steven Van Holm is onze praktijk als huisarts in opleiding. Meer informatie hierover vindt u op de pagina “opleidingspraktijk”

eAttest

Vanaf maart 2018 ontvangt u geen getuigenschrift meer van uw arts.

Door de digitalisering kan uw huisarts dat getuigschrift zelf elektronisch door sturen naar uw ziekenfonds. Dat digitale getuigschrift is het eAttest.

Bij gebruik van het eAttest betaalt u nog steeds het volledige bedrag aan uw huisarts. Maar u moet dan zelf geen getuigschrift meer aan uw ziekenfonds bezorgen. Dat wordt rechtstreeks, via de computer, geregeld tussen uw arts en uw ziekenfonds.

Uw huisarts zal u een ontvangstbewijs geven, dat u bewaart tot de tegemoetkoming op uw rekening staat. Dit bewijs bevat een ontvangstnummer waarmee u informatie over de terugbetaling kunt opvragen bij uw ziekenfonds.

Praktijkruimte te huur

Er is in de praktijk een ruimte te huur voor het uitoefenen van een paramedisch beroep. Meer info kunt u verkrijgen via het secretariaat.

GDPR

Omwille van de nieuwe privacy wetgeving kunnen er geen documenten meer afgehaald worden aan de inkomhal. Dit kan wel nog bij de secretaresse, bij voorkeur in de voormiddag.

We zullen u tijdens een consult voldoende voorschriften meegeven tot aan het volgende consult. Ook voor het klaarleggen van attesten en formulieren is het noodzakelijk om op consultatie te komen.Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Attesten met terugwerkende kracht zijn verboden en dus onmogelijk.