Om een goede opvolging van uw gezondheid te verzekeren en omwille van de privacy wetgeving  kunnen er geen voorschriften of attesten meer afgehaald worden in de inkomhal.

Het afhalen van documenten kan enkel nog gebeuren aan het secretariaat, bij voorkeur in de voormiddag, wanneer de secretaresse aanwezig is.

We zullen u tijdens een consult voldoende voorschriften meegeven tot aan het volgende consult.

Ook voor het bekomen van attesten en formulieren is het noodzakelijk om op consultatie te komen.

 Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid.

 Attesten met terugwerkende kracht zijn verboden en dus onmogelijk.