Het afhalen van documenten kan  gebeuren aan het secretariaat, bij voorkeur in de voormiddag, wanneer de secretaresse aanwezig is.

Voor het bekomen van voorschriften, attesten en formulieren is het noodzakelijk om op consultatie te komen.

 Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid.

 Attesten met terugwerkende kracht zijn verboden en dus onmogelijk.