De artsen zijn geconventioneerd, dit betekent dat zij zich houden aan de door het RIZIVĀ  vastgelegde tarieven

Voor alle consultaties en huisbezoeken moet u vanaf januari 2022 enkel het remgeld betalen.